Maatregelen VS t.a.v. houten verpakkingen niet conform ISPM 15

Maatregelen VS t.a.v. houten verpakkingen niet conform ISPM 15

Zoals u in dit persbericht kunt lezen zullen de Amerikaanse douane- en grensautoriteiten vanaf 1 november a.s. extra handhaven en sancties verhogen in het geval zij houten verpakkingen aantreffen met quarantaine-organismen of wanneer zij IPPC-merktekens aantreffen die niet conform ISPM 15 zijn.

De Certificatie-Instellingen constateren bij SMHV geregistreerde ondernemingen nog wel eens dat merktekens niet voldoende leesbaar zijn. We vragen u daarom hier extra alert op te zijn om risico’s bij export te voorkomen. Zie hiervoor de voorschriften in paragraaf 2.9 en bijlage 2 van het Handboek SMHV.