Logistieke trends in 2022 - hoe veerkrachtig is uw supply chain?

Logistieke trends in 2022 - hoe veerkrachtig is uw supply chain?

Wat voor goeds kunnen we verwachten op het gebied van logistieke trends voor 2022, ondanks opkomende uitdagingen? Het blijkt dat een goede aanpassing aan de nieuwe situatie een grote invloed zal hebben op de groei en het concurrentievoordeel van uw bedrijf.

In de huidige tijd ondergaat de logistiek een grote transformatie. Economische instabiliteit als gevolg van de verstoring van de Covid-19-pandemie, tekorten aan grondstoffen en onderdelen, tekorten aan arbeidskrachten, sluitingen van havens, stijgende brandstofkosten en andere factoren zetten de mondiale toeleveringsketens onder enorme druk. Deze situatie inspireert tot het verbeteren van de operaties en het optimaliseren van de processen, waardoor de kosten worden gedrukt.

6 manieren om leveringsonderbrekingen in 2022 te voorkomen

Hoewel de COVID-19-pandemie zwakke plekken in de supply chains aan het licht bracht, kenden veel sectoren, zoals de e-handel, de detailhandel, de gezondheidszorg en de farmaceutische industrie, een sterke groei. De vooruitzichten voor 2022 zijn nu goed, mits rekening wordt gehouden met trends die van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de handel. We zullen specifiek ingaan op de factoren die bepalend zijn voor de toekomst van de logistiek in 2022.

1. Zichtbaarheid en anticiperen op noodsituaties

De corona crisis heeft ons bewust gemaakt van de noodzaak om sneller te reageren in geval van nood. Organisaties zagen grote verschuivingen in de vraag van klanten en verstoringen van de toeleverings- en vervoersnetwerken. Hierdoor werden inkoop-, logistieke en planningsafdelingen zich bewust van de noodzaak om effectief samen te werken en toegang te krijgen tot gegevens voor een betere zichtbaarheid van de supply chain.

Zichtbaarheid en anticiperen op noodsituaties

De mogelijkheid om scenario's vooraf te simuleren en te testen stelt organisaties in staat sneller actie te ondernemen. Uit een recente studie van Blue Yonder en Reuters Events, "2021 State of Supply Chain Execution Report", blijkt dat 63% van de fabrikanten en retailers en 60% van de logistieke dienstverleners verklaren dat hun inspanningen om end-to-end situationele zichtbaarheid te creëren, de hoogste return on investment opleveren van alle uitvoeringsstrategieën die momenteel in gebruik zijn.

Dit komt omdat hoe sneller bedrijven reageren, hoe minder schade ze zullen lijden en zelfs een concurrentievoordeel zullen behalen.

 

60% van de logistieke dienstverleners is van mening dat hun inspanningen om en end-to-end zichtbaarheid te creëren de grootste return on investment opleveren

2. Snelle reactie versterkt de veerkracht van supply chains

Tekorten aan grondstoffen, arbeidskrachten of capaciteitsbeperkingen dwingen bedrijven het over een andere boeg te gooien. In een recent rapport van het Capgemini Research Institute verklaarde 62% van de respondenten dat de veerkracht van de toeleveringsketen een topprioriteit zal zijn bij een pandemie.

Hoe veerkracht op te bouwen in supply chains?

Hieronder valt ook de flexibiliteit, d.w.z. de snelheid waarmee een bedrijf de productie naar behoefte kan opschalen, of nieuwe distributiekanalen kan opzetten. Dit is nu een belangrijk verbeterpunt voor organisaties in de supply chain omdat het de negatieve effecten van verstoringen vermindert.

Deze flexibiliteit van operationele taken wordt nu al uitgetest door farmaceutische bedrijven die te maken hebben met pieken in de vraag. In de toekomst zal deze productieflexibiliteit voor deze fabrikanten een topprioriteit blijven. Drie van de vier organisaties zeggen dat de herstructurering van de productielijnen een prioriteit zal zijn na een pandemie. Een ander voorbeeld van flexibele reactie is het gebruik van het huren van logistieke verpakkingen in ruil voor het kopen van nieuwe vervoerders of, erger nog, het wachten daarop tijdens onderbrekingen van de bevoorrading. Veel bedrijven hebben gemerkt dat ook in tijden van overproductie de behoefte aan extra verpakking voor de opslag van de goederen ontstaat en dit is meestal een tijdelijke situatie. Op zo'n moment is dit de ideale oplossing om een flexibele reactie mogelijk te maken.

3. Lokalisatie en regionalisatie winnen aan populariteit

Tegenwoordig is er een groeiende tendens om te investeren in het lokaliseren of regionaliseren van het leveranciersbestand en de productie. Zo wordt het risico van verstoringen verminderd en staat men dichter bij de klant. De pandemische crisis heeft duidelijk aangetoond dat een lokale aanpak doeltreffender is dan ooit tevoren.

Lokalisatie en regionalisatie winnen aan populariteit

Onderzoek toont aan dat de trend naar nearshoring het grootst is in de sector consumentenproducten, waar maar liefst 72% van de organisaties actief investeert in het lokaliseren en regionaliseren van hun productiebasis, vergeleken met 58% van de organisaties in de detailhandel. Logistiek managers vinden het noodzakelijk om dichter bij de thuismarkt te produceren. Hoewel een nog groter deel van de activiteiten op andere continenten plaatsvindt, brengt overmatige optimalisering de bevoorradingsketen in gevaar.

4. Diversificatie van leveranciersbestanden

Bedrijfsplanning waarbij alleen de laagste grondstofkosten in aanmerking worden genomen, heeft ernstige gevolgen gehad. Volgens onderzoek van het Institute of Supply Management heeft 57% van de bedrijven tijdens de huidige crisis te maken gehad met langere doorlooptijden voor onderdelen uit China (Bron: Capgemini Research Institute, Supply Chain Survey, augustus-september 2020). De focus op kosten betekende dat organisaties vaak gebruik maakten van single sourcing of inkochten in landen die een lagere productie boden. Als gevolg daarvan investeert 68% van de organisaties nu in de diversificatie van hun leveranciersbestand om de afhankelijkheid van leveranciers met slechts één bron te verminderen.

Beata Javorcik, hoofdeconoom bij de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, zegt: "De huidige gebeurtenissen dwingen bedrijven hun mondiale waardeketens te heroverwegen. Deze ketens zijn gevormd om de productiviteit en de winst te maximaliseren. En hoewel just-in-time-productie de optimale manier is om veel complexe producten te produceren, heeft de COVID-19-uitbraak de zwakke punten blootgelegd in een systeem dat vereist dat alle onderdelen op rolletjes lopen."

5. Nadruk op duurzame ontwikkeling

Duurzame ontwikkeling, en met name de verwezenlijking van de doelstellingen van de overeenkomst van Parijs of de EU-doelstellingen voor CO2-emissieneutraliteit, is onmogelijk zonder concrete actie. Meer dan ooit is duurzaam handelen zakelijk gezien verstandig.

Nadruk op duurzame ontwikkeling

Uit een recente enquête van Blue Yonder/Reuters Events blijkt dat 53% van de fabrikanten en detailhandelaren en 50% van de logistieke dienstverleners investeren in duurzaamheidsprogramma's. Over de hele wereld voert vrijwel elk land strengere milieuregels in om de koolstofuitstoot tot een minimum te beperken en de gevolgen van de klimaatverandering te verzachten. Hier volgen enkele van de duurzaamheidsinitiatieven in de logistiek:

  • De landen van de Europese Unie voeren een plasticbelasting in op niet-gerecyclede plasticverpakkingen.
  • Amazon belooft om in 2030 koolstofneutraal te zijn.
  • Wetenschappers bieden oplossingen om de CO2-uitstoot te optimaliseren door een slimmere optimalisatie van de retourlogistiek

Een manier om actief aan duurzaamheid bij te dragen is de hoeveelheid geproduceerde pallets en andere transportverpakkingen te verminderen door ze te ontwerpen voor gebruik in de verpakkingscyclus (retourverpakkingen). Een andere mogelijkheid is om gebruikte dragers te repareren en te onderhouden en zo hun levensduur te verlengen. Dit brengt ons bij de laatste logistieke trend.

6. Pooling en retourlogistiek hebben aan belang gewonnen

Met de opkomst van e-commerce zien bedrijven de noodzaak in om de retourlogistiek te optimaliseren en retourverpakkingen net zo efficiënt af te handelen als de uitgaande. Maar het proces gaat gepaard met veel uitdagingen.

In de eerste plaats moeten bedrijven kunnen voorspellen welke logistieke dragers waarschijnlijk zullen terugkeren in de supply chain en waar ze het meest waarschijnlijk zullen aankomen. Als de kosten hiervan hoger zijn dan de waarde van de verpakking, verliezen de bedrijven geld. Het is ook belangrijk dat de goederen zelf niet verloren gaan in het proces. Dat wil zeggen dat zichtbaarheid en slim activabeheer belangrijk zijn. Zo maakt het gebruik van RFiD- of IoT-technologie bij het traceren van verpakkingen het mogelijk nauwkeurige gegevens te verkrijgen, wat het gebruik van deze media op lange termijn bevordert.

Pooling - Verpakkingscirculatie sluit de kring

"Circulaire supply chain" is momenteel een hot topic, vooral als het gaat om duurzaamheid. Het idee is dat goederen en de bijbehorende verpakking die de andere kant op gaan, kunnen worden hergebruikt, gerecycled of doorverkocht. Als ze dan terug de toeleveringsketen in gaan, kunnen ze worden hergebruikt, gerecycleerd of doorverkocht - en het proces wordt herhaald. Dit geldt voor alle onderdelen van de toeleveringsketen - zowel de producten zelf als alle bijbehorende verpakkingen.

Pooling - Verpakkingscirculatie sluit de kring

Pooling is een toekomstbestendige strategie, hoewel die al door veel concurrerende bedrijven wordt gebruikt. Wij zien steeds meer veranderingen in het toegenomen bewustzijn van managers die de supply chains en partners, d.w.z. verpakkingsbedrijven, optimaliseren. Rotom bijvoorbeeld richt zich niet alleen op verpakkingen in heel Europa, maar zorgt ervoor dat elke stap, of het nu gaat om een pallet, container of andere verpakking, functioneel is en een zo lang mogelijke levensduur heeft. Bovendien betekent herhaald gebruik dat er minder materiaal op de stortplaats belandt.

Bouw aan logistieke veerkracht, wat de toekomst ook brengt

We zullen nooit van tevoren een wereldwijde pandemie of een gebeurtenis als de blokkade van het Suezkanaal of de haven van Los Angeles kunnen voorspellen. Dankzij de huidige trends en technologieën kunnen wij dit soort problemen echter sneller en in een zo vroeg mogelijk stadium opsporen. Wat er ook gebeurt in 2022 en daarna, de logistieke leiders van de wereld zullen de bedrijven zijn die vandaag al gefocust zijn op wendbaarheid en zichtbaarheid.

Hoe meer organisaties zich richten op maatregelen om sneller en flexibeler te kunnen reageren, hoe beter zij voorbereid zullen zijn op wat de toekomst ook brengt.

Rotom Europe is al vele jaren zo'n partner voor organisaties en producenten. Ervaren specialisten adviseren, inspireren en faciliteren de implementatie van innovatieve en duurzame oplossingen.

Wilt u in contact komen om logistieke strategieën voor uw organisatie te bespreken, neem dan contact met ons op en wij zullen ons best doen om u te helpen uw bedrijf op een zakelijke en verantwoorde manier te laten groeien.