Energiecrisis: hoe overwin je logistieke verstoringen?

Energiecrisis: hoe overwin je logistieke verstoringen?

De instabiele wereldwijde geopolitieke situatie heeft geileid tot de huidige energiecrisis. Als neveneffect van de oorlog in Oekraïne hebben verstoringen in de olie- en gasdistributie, nog versterkt door sancties en leveringsbeperkende maatregelen van de OPEC+, chaos veroorzaakt in de energiestromen over de hele wereld.

De Europese Unie probeert nieuwe bronnen van bevoorrading te vinden en de inflatie tegen te gaan. Dit is enorm belangrijk aangezien de Europese landen sterk afhankelijk waren van Russische energie. Volgens het tijdschrift Forbes importeerden de EU-landen vóór het uitbreken van het conflict in Oekraïne gezamenlijk 27 procent van hun olie en 40 procent van hun aardgas uit Rusland. Sancties tegen energie van Russische bodem en een daling van het olieverbruik met bijna 90% veroorzaakten een grote opschudding op de wereldwijde energiemarkt.

In deze onstabiele situatie zijn de energiekosten dramatisch gestegen. Een gebrek aan hulpbronnen in de vorm van de noodzakelijke hoeveelheid gas, kolen en andere grondstoffen ligt hierbij aan de basis.

De impact van de energiecrisis op de supply chains

Het toegenomen elektriciteitsverbruik in combinatie met de transformatie van elektriciteitssystemen en stroomonderbrekingen kunnen leiden tot een langdurige black-out. In dit geval komt een gebied volledig zonder stroom te zitten. Een verstoring die ernstige gevolgen kan hebben voor de productie, logistiek en detailhandel. In een recent Business Insights rapport van het Office for National Statistics (ONS) wordt daarentegen gewezen op het effect van hoge energieprijzen op de economie.

Impact van de energiecrisis op de bevoorradingsketens

Meer dan 28,2% van de transport- en opslagbedrijven wezen de stijgende energieprijzen als de belangrijkste oorzaak voor de toegenomen bedrijfskosten. De huidige energiecrisis zorgt al voor hogere kosten bij meer dan 56% van de bedrijven."

De stijgende energieprijzen in West-Europa zijn een belangrijke factor in de onstabiele situatie waarmee productie- en logistieke bedrijven worden geconfronteerd.

Duurzame supply chains zijn een noodzaak

Energiezekerheid wordt steeds belangrijker. Magazijn- en logistieke activiteiten kunnen veel energie verbruiken door de behoefte aan verwarming of koeling van grote gebouwen, apparatuur en de transportkosten in verband met vracht en wagenparken.

Zodoende zouden de stijgende energiekosten logistieke dienstverleners ertoe moeten aanzetten zich te richten op duurzamere oplossingen voor hun supply chains. Zoals bijvoorbeeld on-site opwekking van groene stroom, opslag en nearshoring van diensten en producten.

Alvorens een dergelijke fundamentele transformatie plaatsvindt, kunnen logistieke bedrijven hun doelen bereiken door zich te richten op het gebruik van duurzamere oplossingen die een deel van de kosten opvangen. Wanneer energiebronnen schaars zijn en bedrijven bedreigd worden door mogelijke black-outs, is het noodzakelijk nog rationeler met energiebronnen om te gaan om beter bestand te zijn tegen tekorten. Dit geldt bijvoorbeeld voor de productie van logistieke verpakkingen, die door de inflatie steeds duurder worden, maar een essentiële schakel vormen in de toeleveringsketens. Het is daarom de moeite waard zich te concentreren op alternatieve toepassingen van verpakkingen, zodat in plaats van nieuwe verpakkingen te produceren, gebruik wordt gemaakt van reeds in omloop zijnde verpakkingen.

Verhuren van verpakkingen: een manier om kosten te besparen

Met energieprijzen die bijna van de ene op de andere dag stijgen, kan investeren in de aanschaf van nieuwe verpakkingen een grote financiële last zijn. Daarom is een gunstige optie die veel bedrijven al toepassen, de overstap naar verschillende vormen van duurzame verpakkingen. Voorbeelden hiervan zijn pooling, hergebruik van ladingdragers of verhuur.

Het belangrijkste voordeel van deze op verhuur gerichte dienst is dat logistieke taken kunnen worden uitgevoerd zonder aanzienlijke kapitaalinvesteringen of de totstandbrenging en financiering van een complexe infrastructuur. Het is een manier om zich te concentreren op bedrijfsontwikkeling en middelen te sparen voor andere kapitaaluitgaven en activa in plaats van verpakkingen te kopen.

Verhuur van verpakkingen betekent ook het optimaliseren van opslagruimte en besparen op opslagkosten. Tijdens periodes waarin onderhoud en instandhouding van verpakkingen enorme energievoorraden verbruiken, zorgt huren ervoor dat bedrijven van deze verplichtingen verlost worden. Zodra het project is voltooid, hoeven deze ladingdragers niet te worden opgeslagen, maar worden ze teruggestuurd naar de leverancier.

Dit verlengt de levenscyclus van producten en vermindert zo de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie ervan. De dag van vandaag worden herbruikbare verpakkingen de standaard. In plaats van kosten te maken om meer ladingdragers aan te kopen, kunnen kwaliteitsvolle verpakkingen worden gebruikt met een intensieve omloopsnelheid.

Waarom is verhuur van verpakkingen een duurzame oplossing?

  • Maakt kapitaal vrij dat nodig is voor andere investeringen
  • Bespaart op opslagkosten
  • Vermindert de hoeveelheid energie die nodig is voor de productie

Verhuren van verpakkingen: een manier om kosten te besparen

Duurzame logistieke diensten een prioriteit in uitdagende marktomstandigheden

Flexibel middelenbeheer inzake verhuur van verpakkingen wordt noodzakelijk in een tijd waarin logistieke verstoringen een beslissende invloed hebben op de rentabiliteit van een onderneming. De stijgende energiekosten zijn hiervan maar één van de voorbeelden.

Daarom moedigen wij bedrijven waar mogelijk aan om herbruikbare verpakkingen te gebruiken. Dit vermindert de hoeveelheid ladingdragers die een bedrijf moet aankopen, wat zich uiteraard vertaalt in een besparing van grondstoffen. Bovendien zullen de milieukosten dalen omdat er voor de productie geen energiebronnen nodig zijn, waardoor er minder afval ontstaat.

Als u geïnteresseerd bent in een flexibele aanpak van de verstoring van de verpakkingslogistiek, staan wij klaar om u te helpen. Praat met ons en wij nemen graag de tijd om uw toeleveringsketen te beoordelen om de belangrijkste oorzaken van te hoge kosten te identificeren. Daarbij zullen we een actieplan ontwikkelen om uw bedrijf te helpen maximale efficiëntie te bereiken, waardoor u geld bespaart en de winst toeneemt.

Andere artikelen over optimalisatie van verpakkingen tijdens logistieke storingen: