Terugwinning van verpakkingen in de bouwsector

Terugwinning van verpakkingen in de bouwsector

In de bouwsector worden enorme hoeveelheden verpakkingen gebruikt, die heel vaak niet-standaardverpakkingen zijn. Kunnen ze worden teruggewonnen en hergebruikt? Het blijkt dat een goede analyse en planning het gemakkelijker maken om een duurzame verpakkingscyclus te implementeren, wat kolossale winsten en een kleinere koolstofvoetafdruk met zich mee kan brengen.

Een geoptimaliseerde verpakkingslogistiek in de bouw levert een enorme bijdrage aan het duurzame gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Met de economische ontwikkeling en de toename van de wereldbevolking, groeit ook onze ecologische voetafdruk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de hoeveelheid hout die wordt gebruikt om pallets te vervaardigen.

Elk jaar worden er 5 miljard bomen geplant, maar er worden er wel 15 miljard gekapt. Dit betekent dat er meer kooldioxide vrijkomt in de atmosfeer dan wordt opgevangen. En dit versnelt het proces van opwarming van de aarde nog meer. Een bedrijf met 200.000 pallets in omloop stoot bijvoorbeeld elk jaar meer dan 6.600.00 kg CO2 uit in de atmosfeer. Gezien deze enorme vraag naar grondstoffen is het belangrijk deze te hergebruiken en zo het gebruik van nieuw hout te verminderen. Hoe kunnen deze oplossingen in de bouwsector worden toegepast?

Voorzieningsketens in de bouw

De bouwsector is vandaag de dag 's werelds grootste verbruiker van bouwmaterialen. Dit enorme aandeel vereist dat verantwoordelijkheid wordt genomen voor de milieueffecten van verpakkingen door een duurzame inkoopstrategie te volgen.

Dit vereist een verandering in de inkoopaanpak, aangezien de huidige praktijken bij de aankoop van materialen hoofdzakelijk gebaseerd zijn op zuiver economische aspecten, waarbij de milieuaspecten worden verwaarloosd. Vaak worden beslissingen over de bevoorrading van materialen op traditionele wijze genomen, waarbij helaas grotendeels wordt voorbijgegaan aan de mogelijkheden die duurzame logistiek biedt.

Voorzieningsketens in de bouw

Deze aanpak van pallets leidt ertoe dat verpakkingen "verloren" gaan in plaats van te worden gerecycleerd, waardoor ze in het magazijn van de distributeur of in de afvalbak op het terrein achterblijven. Een goede planning om verpakkingen zo vaak mogelijk te hergebruiken zou een veel betere oplossing zijn.

Daarom is een zeer belangrijk aspect van duurzame logistiek verpakkingsterugwinning en bewust beheer van meermalige verpakkingen.

 

Wat is verpakkingsherstel en hoe werkt het?

Hergebruik van verpakkingen is een model voor hergebruik van verpakkingen, gebaseerd op de principes van een gesloten kringloopeconomie. Dit betekent dat u uw verpakking recupereert en hergebruikt voor volgende leveringen. Op die manier worden wegwerpverpakkingen herbruikbare verpakkingen.

terugwinning van verpakking is niet eenvoudig, aangezien pallets na gebruik naar vele locaties worden verzonden. Wanneer de constructie niet standaard is, worden verpakkingen vaak gewoon weggegooid samen met andere materialen. Wegens hun niet-standaardspecificatie kunnen zij een probleem vormen voor de ontvanger van de goederen, een soort extra kostenpost omdat zij niet kunnen worden hergebruikt. Gelukkig kan deze situatie niet alleen worden veranderd, maar moet zij ook worden veranderd.

Zelfs de ongewone pakketten zoals houten pallets, kunnen worden afgehaald op de plaats waar zij hun werk hebben voltooid. Dit kan het magazijn zijn van een distributeur van bouwmaterialen of zelfs de bouwplaats zelf. De transporteurs vervoeren de pallets vervolgens naar het magazijn van de exploitant van dit proces, waar zij worden gecontroleerd en (zo nodig) gerepareerd. Pallets van goede kwaliteit worden vervolgens teruggebracht naar het magazijn van de fabrikant, die ze opnieuw zal gebruiken. Hoe meer verpakkingen kunnen worden teruggewonnen, hoe minder nieuwe verpakkingen hoeven te worden besteld. Geschat wordt dat een bedrijf alleen al op de verpakking tot 50% op de kosten kan besparen!

Waarom retouremballage gebruiken?

Het besparen van grondstoffen en het verminderen van CO2-uitstoot

Waarom een nieuwe verpakking kopen als uw huidige verpakking nog steeds zijn functie kan vervullen? Elke teruggewonnen verpakking die kan worden hergebruikt, vermindert de hoeveelheid natuurlijke hulpbronnen die nodig zouden zijn om een nieuwe verpakking te produceren. Op deze manier kunt u uw ecologische voetafdruk en CO2-uitstoot tot 70% verminderen!

Waarom retouremballage gebruiken

Het is ook gebleken dat regelmatig onderhoud en reparatie van verpakkingen de levensduur van pallets aanzienlijk verlengt. Anderzijds kunnen de houten onderdelen aan het eind van het gebruik worden gebruikt als grondstof voor de reparatie van andere pallets. Op die manier respecteren we materialen door er zuinig mee om te gaan.

Financiële besparingen

De stijgende inflatie en de energieprijzen voor verpakkingen zorgen voor enorme prijsstijgingen. Dit wordt nog verergerd door periodieke beschikbaarheidsproblemen. Door het terugwinnen van verpakkingen wordt u onafhankelijker van dit ongunstige economische klimaat, en kunt u tot meer dan 50% besparen op uw uitgaven voor verpakkingen. Deze waarde hangt af van een aantal factoren, maar hoe meer pallets u recupereert, hoe meer winst u maakt.

Detailberekeningen aan de hand van concrete voorbeelden uit de bouwsector zijn te volgen in de nieuwste uitgave van White Papers.

Hoe verpakkingsherstel te implementeren?

Het is helemaal niet zo moeilijk. Dit zijn de verschillende fasen van de uitvoering ervan.

1. Onze specialisten nemen uw toeleveringsketen onder de loep. Wij kijken welke verpakking u gebruikt, hoe ver het wordt vervoerd, in welke staat het uw klanten bereikt. Indien nodig, zullen wij wijzigingen aan uw bestaande verpakking voorstellen om deze aan de nieuwe verpakkingscyclus aan te passen.

2. Wij analyseren het rooster van uw leveringen, hun regelmatigheid, frequentie en procentuele verdeling. Dit zal ons gegevens verschaffen over de kosten om ze van uw klanten terug te vorderen.

3. Wij ontwikkelen het beste model voor de terugwinning van uw verpakkingen, rekening houdend met de financiële en CO2-besparingen die kunnen worden bereikt.

4. Wij kunnen ook de terugwinning van verpakkingen bij enkele van uw klanten implementeren, zodat u kunt zien of deze duurzame verpakkingscyclus aan uw verwachtingen voldoet.

Hoe verpakkingsherstel te implementeren?

U hoeft zich nergens anders zorgen over te maken. Als gecertificeerde partner zorgen wij voor het ophalen van de verpakkingen bij uw klant. Zij worden afgeleverd bij een van onze servicemagazijnen, waar zij worden geïnspecteerd en, indien nodig, gerepareerd. Als u in de tussentijd meer verpakking nodig hebt, kunt u die kopen bij uw huidige leverancier of een bestelling bij ons plaatsen. Hoe meer verpakking u terugwint, hoe minder nieuwe verpakking u hoeft aan te schaffen.

Bijdrage van herbruikbare verpakkingen aan de duurzaamheid van de industrie

Verpakkingen die kunnen worden geretourneerd, zijn een doeltreffende manier om de hoeveelheid afval die tijdens het productieproces ontstaat, te verminderen. Dit elimineert de noodzaak om ongebruikt materiaal of product na het eerste gebruik weg te gooien.

We werken al jaren met honderden bedrijven in heel Europa samen om hun toeleveringsketens te stroomlijnen. Als u met ons samenwerkt, elimineert u onnodige processen zoals herverpakking of afvalverwijdering. U ontvangt uw media gebruiksklaar waar en wanneer u ze nodig hebt - en wij zorgen voor de reiniging, het onderhoud, de reparatie, de levering en de afhaling, zodat u zich kunt concentreren op uw kernactiviteiten.

Als u wilt zien welke besparingen mogelijk zijn in uw supply chain, neem contact met ons op. Wij analyseren onze bevindingen graag en stellen deze gratis aan u ter beschikking, zodat u deze duurzame oplossing onmiddellijk in uw bedrijf kunt implementeren.Andere blog artikelen gerelateerd aan packaging pooling: