Leer 4 principes van duurzame verpakkingslogistiek

Leer 4 principes van duurzame verpakkingslogistiek

De toenemende vervuiling van het natuurlijke milieu en het risico van een onomkeerbare uitputting van de natuurlijke hulpbronnen heeft geleid tot veel veranderingen in de wereldeconomie. Zo is de strategie voor duurzame ontwikkeling tot stand gekomen.

Wat is duurzame ontwikkeling?

Het betekent dat dergelijke maatregelen moeten worden ingevoerd, die een overmatig verbruik van natuurlijke hulpbronnen vermijden om het ecologisch evenwicht te bewaren en er tegelijkertijd voor zorgen dat de levenskwaliteit van de samenleving en de rentabiliteit van de ondernemingen niet afnemen.

Het bedrijf Rotom behandelt de natuurlijke omgeving als een gemeenschappelijk goed, daarom hebben we ons sinds het begin van ons bedrijf gericht op duurzame ontwikkeling. We nemen veel initiatieven voor efficiëntie en flexibiliteit van de toeleveringsketen. Ook streven we ernaar om nieuwe, innovatieve technologische oplossingen en logistieke diensten te ontdekken om zo goed mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke hulpbronnen.

Verpakkingslogistiek - doelstellingen

Ons doel is het optimaliseren van onze grondstoffen, bijvoorbeeld hout, en het elimineren van onnodig afval. Hierdoor dragen we niet alleen bij aan de verbetering van de toestand van het milieu, maar zoeken we ook naar besparingen die de rentabiliteit van het distributieproces verhogen.

4R-strategie in middelenbeheer

1. REDUCTIE - Verliesreductie

Een goed gekozen verpakking vermindert het afval. Hoe is dit mogelijk? Als u bijvoorbeeld een wegwerpverpakking vervangt door een geschikte palletrand of kunststof bak, krijgt u een herbruikbaar product. Dan hoeft u geen dozen, stretchfolie of tapes te gebruiken om uw goederen te beschermen. Zo vermindert u de hoeveelheid afval.

Bij Rotom ontwerpen we geschikte verpakkingen voor opslag en transport. Ze worden op maat voor de klant gemaakt. Speciale maatwerkverpakkingen vereisen een speciaal soort materiaal en duurzaamheid voor gebruik in uw branche. Wanneer producten worden ontworpen voor uw zakelijke behoeften, bijvoorbeeld houten pallets of metalen containers, worden ze een noodzakelijk onderdeel van de productieketen. Dit verhoogt de efficiëntie van deze producten en vermindert het risico op schade. Dit bevordert een grotere productiviteit. Dankzij dergelijke geavanceerde logistieke diensten kan bijna elke verpakking, ongeacht of deze van metaal, hout of kunststof is, opnieuw worden gebruikt. Individueel ontworpen verpakkingen betekenen meer ergonomie op het werk en dus betere prestaties en veiligheid. Het is ook de moeite waard om toe te voegen dat dankzij geavanceerde logistieke diensten bijna elke verpakking, ongeacht het gebruikte materiaal, kan worden hergebruikt. Hierdoor verminderen we hun negatieve impact op het milieu.

 2. Hergebruik - Hergebruik

In onze dienstverlening proberen we bedrijven bewust te maken van het feit dat veel verpakkingen kunnen worden hergebruikt. Samen met onze klanten simuleren we hun toeleveringsketen op basis van herbruikbare verpakkingen. Op basis hiervan stellen we mogelijke oplossingen voor en schatten we de daaruit voortvloeiende besparingen in. Vaak worden verpakkingen zoals bijvoorbeeld houten pallets na eenmalig gebruik aan de eindgebruiker overgelaten omdat ze niet meer nodig zijn. Rotom stimuleert echter de terugkeer van dergelijke pallets en het hergebruik ervan. Dankzij passende logistieke en IT-tools kunnen we de inzameling van deze pallets organiseren. Vervolgens onderwerpen we ze aan een kwaliteitscontrole, herstellen ze indien nodig, om ze opnieuw te leveren op een plaats waar ze hergebruikt kunnen worden. Zo ontstaat er een circulatie van verpakkingen of een verpakkingspooling

De infographic toont het circulatieproces van de verpakking

Als er daarentegen een tijdelijk gebrek is aan verpakkingen in uw supply chain, maar u heeft ze slechts voor een bepaalde tijd nodig, bijvoorbeeld in het hoogseizoen, kunt u kiezen voor de huurservice: pallets, palletboxen, plastic containers of gaascontainers. Op deze manier geeft u, naast de reële besparing, ook aandacht aan het milieu, omdat we de extra productie van verpakkingen die slechts tijdelijk worden gebruikt, vermijden.

3. RECYCLING- Recycling van houten pallets en andere verpakkingen

Wij streven naar reparatie en onderhoud van verpakkingen om recycling uit te stellen op basis van de definitieve verwijdering van afval. We willen de levenscyclus van verpakkingen verlengen. Beschadigde verpakkingen hoeven niet altijd te worden vervangen. Heel vaak kunnen ze worden gerepareerd en lang worden opgediend voordat ze definitief moeten worden weggegooid. U kunt in dit artikel lezen hoe voordelig reparatie van verpakkingen is.

Regeneratie van houten pallets in de productiehal

Bij Rotom maken we gebruik van packaging recovery, d.w.z. elk houten product, bijvoorbeeld een pallet of palletrand, dat naar het bedrijf gaat, is onderhevig aan regeneratie. Onze medewerkers controleren in speciaal geprepareerde reparatielijnen de pallets op eventueel hergebruik. Beschadigde elementen worden vervangen door functionele elementen, meestal van andere beschadigde pallets. Na deze vorm van recycling ontstaat een volwaardig product dat kan worden doorgegeven voor verder gebruik. Het grote voordeel is dat u niet altijd de nieuwe grondstof hoeft te gebruiken om uw pallets te repareren, wat goed is voor het milieu.

4. RECOVERY - Terugwinning van verpakkingen

Het systeem voor de terugwinning van verpakkingen (packaging recovery) kan ook omgekeerde distributie worden genoemd. Dit proces biedt niet alleen de terugwinning van verpakkingen. Uw pallets, kratten of containers zijn dat ook:

  1. Tracked - je weet precies waar ze zijn
  2. Hersteld - ontvangen van uw klanten
  3. Gecontroleerd op kwaliteit
  4. Gerepareerd en onderhouden
  5. Teruggegeven

Elk van de bovenstaande stappen vormt de volledige workflow van uw verpakking. De laatste stap, namelijk het terugbrengen van de verpakkingen naar het hoofdkantoor van uw bedrijf, sluit de kringloop in de distributieketen. Bovendien kunt u het hele proces volgen dankzij de web-based resource management applicatie. Het retoursysteem voor verpakkingen is meer dan een zakelijke verantwoordelijkheid. Het heeft drie hoofddoelen:

    1. Vermindering van het aantal vaste afvalstoffen dat door wegwerpverpakkingen wordt geproduceerd
    2. Vermindering van het aantal natuurlijke hulpbronnen, bijv. hout
    3. Vermindering van de kosten als gevolg van de aankoop van nieuwe verpakkingen

Packaging recovery proces

Wij zorgen voor het milieu dankzij de efficiëntie van de terugwinning van verpakkingen. De vraag naar natuurlijke hulpbronnen, zoals hout en brandstof, wordt verminderd bij het hergebruik van bestaande verpakkingen. Ook worden er minder producten gevonden op stortplaatsen door recycling door de klant en door herhaaldelijk gebruik van verpakkingsmateriaal.

Het blijkt dat de overstap naar herbruikbare verpakkingen kosteneffectief en concurrerend is. De nieuwste logistieke systemen maken van het beheer van de retourstroom van verpakkingen een kosteneffectief alternatief voor de blog.

Rotom verbetert voortdurend het vermogen om logistieke producten te gebruiken, zodat ze optimaal worden benut. Door verpakkingen van eindgebruikers op te halen en te hergebruiken, kunt u de levensduur van uw pallets, containers en kunststof bakken verlengen. Daarnaast garanderen regelmatige inspectie en onderhoud een goede kwaliteit, waardoor het vroegtijdig recyclen van beschadigde verpakkingen wordt voorkomen en de veiligheid van uw medewerkers en getransporteerde goederen wordt vergroot.

Gerelateerde producten